3 روش اصلی تشخیص زعفران اصلی از تقلبی

زعفران یکی از گرانترین و محبوبترین ادویه های جهان است که خواص درمانی، طعم دهنده و رنگ دهنده فراوانی دارد. اما متاسفانه بسیاری از فروشندگان زعفران، برای افزایش سود خود، زعفران را با مواد دیگر قاطی کرده یا زعفران تقلبی را به عنوان زعفران اصلی به مشتریان عرضه میکنند. بنابراین، برای خریداران زعفران، تشخیص زعفران […]